‘A ‘nfrascata

‘Mmiez’ê ffronne,
                 ‘mmiez’ê ffronne d”a ‘Nfrascata,
                 ce sta na casarella prufumata;
                 chien”e sciure, chien”e rose avvellutate
                 addó’ se ferma ‘o sole p”a guardá…
                 addó’ se ferma ‘o sole p”a guardá…
e na figliola cu duje uocchie nire,
                  s’affaccia, tutt”e ssere, a vintun’ore…
                  E ‘o core mio se fa na cammenata,
                  tutt”e ssere,
                  ‘mmiez’ê ffronne d”a ‘Nfrascata…
 
                                                            
                 Raggio ‘e luna,
                 raggio ‘e luna ‘nnargentato,
                 tu comme si’ felice e affurtunato:
                 Quanno, ‘a sera, ‘sta fenesta s’è appannata,
                 te miette ‘e faccefronte p”a guardá…
                 Te miette ‘e faccefronte p”a guardá…
                 E quanno ‘sta figliola s’addurmenta,
                 tu trase a ll’intrasatto, e ‘a vase ‘nfronte…
                 E po’ te firme ccá, tutt”a nuttata,
                 pazzianno ‘mmiez’ê ffronne d”a ‘Nfrascata!
 
                                   
                 Ll’aggio ditto,
                 ll’aggio ditto a ‘sta figliola:
                 “Chi è bella comm’a vuje nun pò stá sola:
                 ‘Sta vucchella tène ‘addore d”e vviole
                 e io desse tutt”a vita p”a vasá…
                 E io desse tutt”a vita p”a vasá!…”
                 E tengo pronto giá nu lietto ‘e sposa,
                 cu duje cuscine, fatte ‘e foglie ‘e rose…
                 ce manca na cuperta arricamata…
                 e ‘a facimmo cu sti ffronne d”a ‘nfrascata!