‘E suonne

Nun m’he scetà ca stò durmenno
e sonne ca tu vuò bene a me
nun me chiammà ca stò scetato
e saccio ca voglio bene a te
‘e suonne ‘e suonne ‘e chi vò bene
‘e suonne ‘e chi è guaglione
nisciuno è pò scurdà
e ‘nzuonne io me sunnaie guaglione
ca te parlave ‘e bene speruto ‘e te vasà
e dimme c”avero me vuò bene
mò ca nun sì guagliona dimmella ‘a verità
e ghiamme astrigneme ‘stì mmane
nun dicere a nisciuno ca nun me può lassà
‘e suonne ‘e suonne ‘e chi vò bene
sò ‘e suonne ‘e na passione ca nun se pò scurdà
e dimme c”avero me vuò bene
mò ca nun sì guagliona dimmella ‘a verità
e ghiamme astrigneme ‘stì mmane
nun dicere a nisciuno ca nun me può lassà
‘e suonne ‘e suonne ‘e chi vò bene
sò ‘e suonne ‘e na passione ca nun se pò scurdà
ca nun se pò scurdà