‘E tre figliole

Sò quatte mise ca me sò ‘nguaiato
e chisto core mio che è ‘nnammurato
mò suspira pe’ Rusin mò suspira pe’ Carmela
quanno vede a Cuncettina cchiù nun sape chadda fa
vaco appriesso a tre figliole ca sò belle comme ‘o sole
una è rossa doje sò nere sò tre ciure ‘e primmavera
ma però nun saccio ancora pe’ chi vota chistu core
pè Rusina dà Turretta pè Carmela o pe’ Cuncetta
a dummeneca ammatina io ma spasso cu’ Rusina a Margellina
mentre quase tutt”e sere cu’ Carmela pa’ riviera me ne vaco a passeggià
Cuncettina ‘a studentessa notte ‘e ghiuorne ma vasasse
chella è rossa quanto è bella tene ‘o mèle ‘ncopp’ ‘a vucchella.
Sò già sei mise ca me sò ‘nguaiato e chistu core è sempe ‘nnammurato
Cuncettina e Rusinell se priparano ‘o curredo
e m’ha ditto Carmenella che è gia prontaa pe’ spusà
vaco appriesso a tre figliole ca sò belle comme ‘o sole
una è rossa doje sò nere sò tre ciure ‘e primmavera
ma però nun saccio ancora pe’ chi vota chistu core
pè Rusina dà Turretta pè Carmela o pe’ Cuncetta
che sfurtuna stammatina Carmenella m’ha ‘ncucciato cu’ Rusina
si vedisse che ammuina tutt”a gente ‘ Margellin nun ferneve ‘e sfruculià
core mio saje che facimmo chiane chiane c’ha squagliamme
stamme allere nun chiagnimme n’ato ammore mò ce truvamme
Cuncettina Rusinella e Carmenè bonasera a tutt”e tre