L’urdema canzone mia

  •     L’URDEMA CANZONE MIA (V.Russo – Di Capua 1904)

Nun me parlate cchiù d’ ‘e sciure ‘e rrose!
Pe’ mme ‘sti rrose songo senz’addore.
Nun me dicite: ‘a giuventù è ‘nu sciore
Ca chistu sciore mio è muorto già!
 
Pe’ mme tutt’è fernuto.
Addio, staggione belle!
Addio, rrose e vviole,
I’ ve saluto!
 
Oje sole, sò, tu pure m’hê lassato.
Tu pure me ll’hê fatto ‘o tradimento.
‘Nu friddo acuto dint’a ll’ossa sento
E manco tu me può venì a scarfà.
 
Pe’ mme tutt’è fernuto.
Addio, sole d’abbrile!
Addio, sserate ‘e luna,
I’ ve saluto!
 
Mò ca poch’ ati ssere ‘a luna vene
Ch’è raggio argiento a ‘stu barcone mio,
Marì, famme passà chistu gulio:
Ll’urdema vota te voglio vedè.
 
Pe’ mme tutt’è fernuto.
Addio, sserate ‘e luna,
Vita e speranza, addio!
I’ ve saluto!