Ndringhete ‘ndra

Carmenella è na bella figliola.
Vénne ll’acqua gelata â stagione.
Gelata, â stagione.
Gelata, â stagione.

Comme spriémme stu bellu limone,
tu mme spriémme stu core, Carmè’.
Stu core, Carmè’.
Stu core, Carmè’.
 
Tutt’ ‘a vònno a ‘sta bella acquajola1,
ma nisciuno s’ ‘a piglia, pecché?

Tutt’ ‘a vònno a ‘sta bella acquajola,
ma nisciuno s’ ‘a piglia, pecché?
 
E pecché? Pecché ndrínghete ndrà,
‘mmiez’ô mare nu scoglio nce sta,
tutte vènono a bevere ccà
pecché ndrínghete, ndrínghete, ndrà.
 
Dint’ ‘e ffeste, nu giovane ‘e fore,
ll’ha veduta e s’è fatto tantillo.
S’è fatto tantillo.
S’è fatto tantillo.
 
S’è scurdato ‘e mammélla e tatillo
e a ‘o paese nun vò’ cchiù turnà.
Nun vò’ cchiù turnà.
Nun vò’ cchiù turnà.
 
Carmenè’ ve vulesse spusare.
Giuvinò’, nun è cosa, pecché…

Carmenè’ ve vulesse spusare.
Giuvinò’, nun è cosa, pecché…
 
pecché? Pecché ndrínghete ndrà,
……………………………………….

Sta manella ‘int’a ll’acqua se gela,
si mm’ ‘a stienne t’ ‘a ‘nfoco Carmè’.
T’ ‘a ‘nfoco Carmè’.
T’ ‘a ‘nfoco Carmè’.
 
Mo fernesco sta ferma e te sposo.
Capurá’ nun è cosa, pecché…

Mo fernesco sta ferma e te sposo.
Capurá’ nun è cosa, pecché…
 
E pecché? Pecché ndrínghete ndrà,
………………………………………….
 
Ma tenesse ‘o marito ‘ngalera?
Carmenella nun è mmaretata.
Nun è mmaretata.
Nun è mmaretata.
 
Ma tenesse ‘a parola ‘mpignata?
Carmenella ll’ammore nun fa.
Ll’ammore nun fa.
Ll’ammore nun fa.
 
Ma ched è, nun lle giova ‘o marito?
Ma pecché nun se vò’ mmaretà?

Ma ched è, nun lle giova ‘o marito?
Ma pecché nun se vò’ mmaretà?
 
E pecché? Pecché ndrínghete ndrà,
………………………………………….