‘O scugnizzo

Guagliò guagliò
‘O calore da’ strada me vene
nu respiro cchiù doce do’ munno
‘e ‘nu munno ca’ me vo bene
m’accarezza sì stenno ‘na mano
e me sbatte me sbatte ‘stu core
cu’ ‘a speranz a’e ‘nu bellu dimane
aspettanne speranne st’ammore
quanna friddo se piglia cu’ me
‘o scugnizzo è sentimento
‘o scugnizzo è ‘na verità
è ‘na fronna ‘mbraccio ‘o viento
ca’ nun sape maie addo va
pe’ cuperta tengo ‘o cielo
pe’ cuscino tengo a te
e accussì nun chiagne sule
chi a chiagniute comme a me.
Quanto costa ‘nu sole ca’ sponta
quanto costa ‘nu poco d’ammore
è ‘nu cielo che abbraccia cu’ niente
è ‘nu suonno ca’ sonna a tutt’ora
pe’ ‘na voce che sbatte ‘int”o core
e ‘nu nomme che è sempe cchiù doce
so’ felice felice felice
pe’ st’ammore che è tutto pe’ me
‘o scugnizzo è sentimento
‘o scugnizzo è ‘na verità
è ‘na fronna ‘mbraccio ‘o viento
ca’ nun sape maie addo va
pe’ cuperta tengo ‘o cielo
pe’ cuscino tengo a te
e accussì nun chiagne sule
chi a chiagniute comme a me.
pe’ cuperta tengo ‘o cielo
pe’ cuscino tengo a te
e accussì nun chiagne sule
chi a chiagniute comme a me
e accussì nun chiagne sule
chi a chiagniute comme a me.